Skład osobowy | Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Skład osobowy

Dyrektor

Zastępca Dyrektora ds. Dydaktycznych

Zastępca Dyrektora ds. Sportowych

Konsultanci medyczni

Starsi wykładowcy

Wykładowcy

Pracownicy