Skład osobowy | Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu

Skład osobowy

Dyrektor

Zastępca Dyrektora ds. Dydaktycznych

Zastępca Dyrektora ds. Sportowych

Starsi wykładowcy

Wykładowcy

Instruktorzy

Pracownicy