fbpx Elektroniczne zapisy na zajęcia wychowania fizycznego - semestr zimowy 2022/2023 | Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu

Jesteś tutaj

Elektroniczne zapisy na zajęcia wychowania fizycznego - semestr zimowy 2022/2023

Elektroniczne zapisy na zajęcia wychowania fizycznego - semestr zimowy 2022/2023

Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 28 września 2022 roku, 10:46

Zapisy rozpoczną się 03.10.2022 o godz.20:00 i trwać będą do 05.10.2022 do godz. 24:00

Studenci I roku studiów licencjackich stacjonarnych n/w kierunków:

 1. Administracja
 2. Akwakultura
 3. Dziennikarstwo
 4. Finanse i Rachunkowość spec. Financial Analyst
 5. Geologia
 6. Gospodarka wodna
 7. Kryminologia
 8. Podatki i doradztwo podatkowe
 9. Produkcja form audiowizualnych

 

Studenci I roku studiów magisterskich stacjonarnych

 1. Psychologia

 

Studenci II roku studiów licencjackich stacjonarnych n/w kierunków:

 1. Amerykanistyka
 2. Archeologia
 3. Bezpieczeństwo jądrowe
 4. Bezpieczeństwo narodowe
 5. Biologia
 6. Biologia medyczna
 7. Bioinformatyka
 8. Biotechnologia
 9. Chemia
 10. Cultural Comunication
 11. Criminology and criminal justice
 12. Dyplomacja
 13. Ekonomia
 14. Etnologia
 15. Etnofilologia kaszubska
 16. Filologia angielska
 17. Filologia germańska
 18. Filologia klasyczna
 19. Filologia polska
 20. Filologia romańska
 21. Filologia rosyjska
 22. Filozofia
 23. Finanse i Rachunkowość bez spec. Financial Analyst
 24. Fizyka
 25. Fizyka medyczna
 26. Genetyka
 27. Geografia
 28. Historia
 29. Historia sztuki
 30. Iberystyka
 31. Informatyka (profil ogólnoakademicki, profil praktyczny)
 32. Informatyka i ekonometria
 33. Krajoznawstwo i turystyka
 34. Kulturoznawstwo
 35. Lingwistyka stosowana
 36. Logopedia
 37. Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze
 38. Niemcoznawstwo
 39. Ochrona środowiska
 40. Ochrona zasobów przyrodniczych
 41. Oceanografia
 42. Pedagogika
 43. Politologia
 44. Praca socjalna
 45. Religioznawstwo
 46. Rosjoznawstwo
 47. Sinologia
 48. Skandynawistyka
 49. Slawistyka
 50. Socjologia
 51. Studia bałkańskie
 52. Studia wschodnie
 53. Wiedza o filmie
 54. Wiedza o teatrze
 55. Zarządzanie
 56. Zarządzanie instytucjami służby zdrowia

 

 

Studenci II roku studiów magisterskich uzupełniających stacjonarnych n/w kierunków:

 1. Dziennikarstwo

Studenci II roku studiów inżynierskich kierunku:

 1.  Biznes chemiczny

 

Studenci II roku studiów magisterskich stacjonarnych:

 1. Pedagogika specjalna
 2. Prawo stacjonarne

 

Studenci III roku studiów licencjackich stacjonarnych n/w kierunków:

 1. Krajoznawstwo i turystyka
 2. Produkcja form audiowizualnych
 3. Geografia

 

Zapisują się elektronicznie na zajęcia wychowania fizycznego na semestr zimowy w roku akademickim 2022/2023

 

Studenci II roku Gospodarki przestrzennej L-3 zgłaszają się na zajęcia organizacyjne 05.10.2022 (środa) o godz. 8:00 na salę gimnastyczną przy ul. Bażyńskiego 1a. Proszę o przyniesienie obuwia sportowego na zmianę. Studenci w/w kierunku nie zapisują się na zajęcia wychowania fizycznego przez Portal Studenta.

Studenci, którzy nie zapiszą się elektronicznie z powodu braku miejsc, terminów, zaliczają zajęcia wychowania fizycznego w ramach różnic programowych, długu punktowego, przeniesieni terminu realizacji zajęć mają obowiązek zgłosić się mailowo (zapisywf@ug.edu.pl) w terminie 10-14.10.2022, w celu zapisania się do grupy wychowania fizycznego. W przesłanej wiadomości student podaje numer indeksu oraz grupę, do której chce być dopisany (informacja o wolnych miejscach pojawi się na stronie CWFiS UG w dniu 10.10.2022www.sport.ug.edu.pl )

Student ubiegający się o przeniesienie osiągnięć z wychowania fizycznego (posiadający zaliczenie) za realizację przedmiotu ma obowiązek przedstawić swojemu prowadzącemu zgodę Dziekana do dnia 30.11.2022. Jest to termin nieprzekraczalny ze względu na kontrolę liczebności grup zajęciowych.

UWAGA! Studenci z Wydziału Filologicznego i Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki w celu przeniesienia osiągnieć zgłaszają się bezpośrednio do Z-cy Dyrektora ds.. dydaktycznych mgr Hanny Wesołowskiej-Szprada do dnia 30.11.2022.

Student, który nie zgłosi się w/w terminie ma obowiązek uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego.

UWAGA! Osiągnięcia uzyskane na studiach I stopnia nie są przepisywane na II stopień studiów.

 

Zajęcia ukierunkowane

Na zajęcia z badmintona, łyżwiarstwa, tenisa, tenisa stołowego, wspinaczki sportowej, jogi, treningu rowerowego studenci winni posiadać swój sprzęt (łyżwy, rakiety, buty wspinaczkowe, mata, rower).

 

Zapisy na zajęcia gimnastyki kompensacyjno-korekcyjnej (ćwiczenia rehabilitacyjne)

 

Na zajęcia gimnastyki kompensacyjno-korekcyjnej (ćwiczenia rehabilitacyjne) zapisują się studenci, posiadający przeciwwskazania zdrowotne do uczestnictwa w zajęciach WF lub posiadają orzeczenie o niepełnosprawności. Studenci zapisują się na zajęcia bezpośrednio u mgr Ewy Kozak (ewa.kozak@ug.edu.pl) lub w godzinach zajęć.

Plan zajęć dostępny jest na stronie: https://sport.ug.edu.pl/strona/37179/sala_nr_62_ul_bazynskiego_1a_gdansk

 

Studenci posiadający długoterminowe zwolnienia lekarskie (semestralne lub roczne) uczestniczą w zajęciach teoretycznych.

 

Sekcje Akademickiego Związku Sportowego

Studenci, którzy aktualnie trenują w klubach sportowych, lub wyczynowo uprawiali sport powinni bezpośrednio zgłaszać się do trenerów sekcji w pierwszym tygodniu zajęć dydaktycznych. Te osoby nie muszą zapisywać się na zajęcia WF przez Internet. Wykaz sekcji sportowych znajduje się na stronie https://azs.ug.edu.pl/

Treningi sekcji KU AZS UG rozpoczynają się od 04.10.2022 i mogą na nie uczęszczać wszyscy studenci już od pierwszego roku studiów, bez względu na termin rozpoczęcia obligatoryjnych zajęć wf.

Studenci trenujący wyczynowo dyscypliny sportowe nieujęte w wykazie sesji KU AZS UG powinni skontaktować się bezpośrednio z Z-cą Dyrektora ds. sportowych mgr Tomaszem Aftańskim (e-mail: Tomasz.Aftanski@ug.edu.pl ) do 31.10.2022.

Zespół Pieśni i Tańca JANTAR

Udział w zajęciach Zespołu Pieśni i Tańca JANTAR zalicza obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego.

 

Załącznik: 
ZałącznikWielkość
PDF icon regulamin_elektronicznych_zapisow_2022_2023_z.pdf128.23 KB