fbpx Elektroniczne zapisy na zajęcia wychowania fizycznego - semestr letni 2021/2022 | Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu

Jesteś tutaj

Elektroniczne zapisy na zajęcia wychowania fizycznego - semestr letni 2021/2022

Elektroniczne zapisy na zajęcia wychowania fizycznego - semestr letni 2021/2022

Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 14 lutego 2022 roku, 9:16

Zapisy rozpoczną się 21.02.2022 o godz. 20:00 i trwać będą do 23.02.2022 do godz. 24:00

Lista zajęć do wyboru zostanie udostępniona 14.02.2022 na Portalu Studenta w zakladce zapisy.

 

Studenci I roku studiów licencjackich stacjonarnych n/w kierunków:

 1. Administracja
 2. Akwakultura
 3. Biologia
 4. Biotechnologia
 5. Chemia
 6. Cryminology and Criminal Justice
 7. Dziennikarstwo
 8. Ekonomia
 9. Filologia germańska
 10. Filologia klasyczna
 11. Filologia polska
 12. Filologia romańska
 13. Filologia rosyjska
 14. Finanse i rachunkowość
 15. Genetyka
 16. Geologia
 17. Gospodarka wodna
 18. Iberystyka
 19. Informatyka (profil ogólnoakademicki)
 20. Informatyka i ekonometria
 21. Kryminologia
 22. Kullturoznawstwo
 23. Lingwistyka stosowana
 24. Logopedia
 25. Matematyka
 26. Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze
 27. Modelowanie matematyczne
 28. Oceanografia
 29. Ochrona środowiska
 30. Ochrona zasobów przyrodniczych
 31. Podatki i doradztwo podatkowe
 32. Rosjoznawstwo
 33. Sinologia
 34. Skandynawistyka
 35. Slawistyka
 36. Studia bałkańskie
 37. Studia wschodnie
 38. Wiedza o filmie I kulturze
 39. Zarządzanie

 

Studenci I roku studiów magisterskich stacjonarnych

 1. Psychologia
 2. Prawo

 

Studenci I roku studiów inżynierskich kierunku:

 1.  Biznes chemiczny

 

Studenci II roku studiów licencjackich stacjonarnych n/w kierunków:

 1. Amerykanistyka
 2. Archeologia
 3. Bezpieczeństwo jądrowe
 4. Bezpieczeństwo narodowe
 5. Bioinformatyka
 6. Cultural Comunication
 7. Dyplomacja
 8. Etnologia
 9. Etnofilologia kaszubska
 10. Filologia angielska
 11. Filozofia
 12. Fizyka
 13. Fizyka medyczna
 14. Historia
 15. Historia sztuki
 16. Informatyka (profil praktyczny)
 17. Matematyka
 18. Modelowanie matematyczne
 19. Niemcoznawstwo
 20. Pedagogika
 21. Politologia
 22. Praca socjalna
 23. Religioznawstwo
 24. Zarządzanie instytucjami służby zdrowia

 

Studenci II roku studiów magisterskich stacjonarnych:

 1. Pedagogika specjalna

 

Studenci III roku studiów licencjackich stacjonarnych n/w kierunków:

 1. Produkcja form audiowizualnych

Zapisują się elektronicznie na zajęcia wychowania fizycznego na semestr letni w roku akademickim 2021/2022

 

Studenci III roku Biologii medycznej L-3 zgłaszają się na zajęcia organizacyjne 23.02.2022 (środa) o godz. 9:30 lub 11:00 (zgodnie z podziałem na grupy) na salę gimnastyczną przy ul. Bażyńskiego 1a (stary rektorat). Proszę o przyniesienie obuwia sportowego na zmianę.

 

Studenci III roku Zarzadzania instytucjami artystycznymi L-3 specjalność menedżerska zgłaszają się na zajęcia organizacyjne 23.02.2022 (środa) o godz. 18:30 na salę fitness przy ul. Bażyńskiego 6 (Wydział Prawa i Administracji). Proszę o przyniesienie obuwia sportowego na zmianę.

Studenci, którzy nie zapiszą się elektronicznie z powodu braku miejsc, terminów, zaliczają zajęcia wychowania fizycznego w ramach różnic programowych, długu punktowego, przeniesieni terminu realizacji zajęć mają obowiązek zgłosić się mailowo (zapisywf@ug.edu.pl) w terminie 28.02-04.03.2022, w celu zapisania się do grupy wychowania fizycznego. W przesłanej wiadomości student podaje numer indeksu oraz grupę, do której chce być dopisany (informacja o wolnych miejscach pojawi się na stronie CWFiS UG (www.sport.ug.edu.pl) w dniu 25.02.2022 po godz. 12:00)

Studenci ubiegający się o przepisanie osiągnięć z wychowania fizycznego (posiadający zaliczenie i punkty ECTS za realizację przedmiotu w ramach tego samego poziomu studiów) mają obowiązek zgłosić się do swojego prowadzącego do dnia 30.03.2022. Jest to termin nieprzekraczalny ze względu na kontrolę liczebności grup zajęciowych.

Student, który nie zgłosi się w/w terminie ma obowiązek uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego.

UWAGA! Osiągnięcia uzyskane na studiach I stopnia nie są przepisywane na II stopień studiów.

 

Zajęcia ukierunkowane

Na zajęcia z badmintona, łyżwiarstwa, tenisa, tenisa stołowego, wspinaczki sportowej, jogi, treningu rowerowego studenci winni posiadać swój sprzęt (łyżwy, rakiety, buty wspinaczkowe, mata, rower).

 

Zapisy na zajęcia gimnastyki kompensacyjno-korekcyjnej (ćwiczenia rehabilitacyjne)

Na zajęcia gimnastyki kompensacyjno-korekcyjnej (ćwiczenia rehabilitacyjne) zapisują się studenci, posiadający przeciwwskazania zdrowotne do uczestnictwa w zajęciach WF lub posiadają orzeczenie o niepełnosprawności.

 

Studenci posiadający długoterminowe zwolnienia lekarskie (semestralne lub roczne) uczestniczą w zajęciach teoretycznych, które w semestrze letnim będą prowadzone w formie e-learningu

 

Sekcje Akademickiego Związku Sportowego

Studenci, którzy aktualnie trenują w klubach sportowych, lub wyczynowo uprawiali sport powinni bezpośrednio zgłaszać się do trenerów sekcji w pierwszym tygodniu zajęć dydaktycznych. Te osoby nie muszą zapisywać się na zajęcia WF przez Internet. Wykaz sekcji sportowych znajduje się na stronie https://azs.ug.edu.pl/

Treningi sekcji KU AZS UG rozpoczynają się od 21.02.2022 i mogą na nie uczęszczać wszyscy studenci już od pierwszego roku studiów, bez względu na termin rozpoczęcia obligatoryjnych zajęć wf.

Studenci trenujący wyczynowo dyscypliny sportowe nieujęte w wykazie sesji KU AZS UG powinni skontaktować się bezpośrednio z Z-cą Dyrektora ds. sportowych mgr Tomaszem Aftańskim (e-mail: Tomasz.Aftanski@ug.edu.pl ) do 30.03.2022.

Zespół Pieśni i Tańca JANTAR

Udział w zajęciach Zespołu Pieśni i Tańca JANTAR zalicza obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego.

 

Załącznik: 
ZałącznikWielkość
PDF icon regulamin_elektronicznych_zapisow_2021_2022_l.pdf127.86 KB