fbpx Elektroniczne zapisy na zajęcia wychowania fizycznego - semestr letni 2022/2023 | Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu

Jesteś tutaj

Elektroniczne zapisy na zajęcia wychowania fizycznego - semestr letni 2022/2023

Elektroniczne zapisy na zajęcia wychowania fizycznego - semestr letni 2022/2023

Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 16 lutego 2023 roku, 10:32

Zapisy rozpoczną się 20.02.2023 o godz.20:00 i trwać będą do 22.02.2023 do godz. 24:00

Studenci I roku studiów licencjackich stacjonarnych n/w kierunków:

 1. Administracja
 2. Akwakultura
 3. Biologia
 4. Biotechnologia
 5. Chemia
 6. Cryminology and Criminal Justice
 7. Dziennikarstwo
 8. Ekonomia
 9. Finanse i rachunkowość
 10. Filologia germańska
 11. Filologia klasyczna
 12. Filologia polska
 13. Filologia romańska
 14. Filologia rosyjska
 15. Genetyka
 16. Geologia
 17. Gospodarka wodna
 18. Hydrografia morska
 19. Iberystyka
 20. Informatyka profil ogólnoakademicki
 21. Informatyka i ekonometria
 22. Kryminologia
 23. Kulturoznawstwo
 24. Lingwistyka stosowana
 25. Logopedia
 26. Matematyka
 27. Międzynarodowe stosunki gospodarcze
 28. Modelowanie matematyczne
 29. Oceanografia
 30. Ochrona zasobów przyrodniczych
 31. Ochrona środowiska
 32. Podatki i doradztwo podatkowe
 33. Produkcja form audiowizualnych
 34. Rosjoznawstwo
 35. Sinologia
 36. Skandynawistyka
 37. Slawistyka
 38. Studia bałkańskie
 39. Studia wschodnie
 40. Wiedza o filmie
 41. Zarządzanie

 

Studenci I roku studiów inżynierskich kierunku:

 1.  Biznes chemiczny

 

Studenci I roku studiów magisterskich stacjonarnych

 1. Psychologia

 

Studenci II roku studiów licencjackich stacjonarnych n/w kierunków:

 1. Amerykanistyka
 2. Archeologia
 3. Bezpieczeństwo jądrowe
 4. Bezpieczeństwo narodowe
 5. Bioinformatyka
 6. Cultural Comunication
 7. Dyplomacja
 8. Etnologia
 9. Etnofilologia kaszubska
 10. Filologia angielska
 11. Filozofia
 12. Fizyka
 13. Fizyka medyczna
 14. Historia
 15. Historia sztuki
 16. Informatyka profil praktyczny
 17. Matematyka
 18. Modelowanie matematyczne
 19. Niemcoznawstwo
 20. Pedagogika
 21. Politologia
 22. Praca socjalna
 23. Religioznawstwo
 24. Socjologia
 25. Wiedza o teatrze
 26. Zarządzanie instytucjami służby zdrowia

 

Studenci II roku studiów magisterskich stacjonarnych:

 1. Pedagogika specjalna

 

Studenci III roku studiów licencjackich stacjonarnych n/w kierunków:

 1. Produkcja form audiowizualnych
 2. Zarzadzanie instytucjami artystycznymi

 

Zapisują się elektronicznie na zajęcia wychowania fizycznego na semestr letni w roku akademickim 2022/2023

 

Studenci III roku Biologii medycznej L-3 (VI semestr) zgłaszają się na zajęcia organizacyjne 22.02.2023 (środa) o godz. 9:30 (I grupa) i 11:00 (II grupa) na salę gimnastyczną przy ul. Bażyńskiego 1a. Proszę o przyniesienie obuwia sportowego na zmianę. Studenci w/w kierunku nie zapisują się na zajęcia wychowania fizycznego przez Portal Studenta.

Studenci, którzy nie zapiszą się elektronicznie z powodu braku miejsc, terminów, zaliczają zajęcia wychowania fizycznego w ramach różnic programowych, długu punktowego, przeniesieni terminu realizacji zajęć mają obowiązek zgłosić się mailowo (zapisywf@ug.edu.pl) w terminie 27.02-03.03.2023, w celu zapisania się do grupy wychowania fizycznego. Lista z wolnymi miejscami zostanie ogłoszona w poniedziałek 27.02.2023 o godz. 10:00 na stronie CWFiS UG – www.sport.ug.edu.pl. Zapisy rozpoczną się 27.02.2023 o godz. 10:00. Maile wysłane przed tym terminem będą ignorowane. W przesłanej wiadomości student podaje numer indeksu oraz grupę, do której chce być dopisany.

Student ubiegający się o przeniesienie osiągnięć z wychowania fizycznego (posiadający zaliczenie) za realizację przedmiotu ma obowiązek przedstawić swojemu prowadzącemu zgodę Dziekana do dnia 30.03.2023. Jest to termin nieprzekraczalny ze względu na kontrolę liczebności grup zajęciowych.

UWAGA! Studenci z Wydziału Filologicznego i Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki w celu przeniesienia osiągnieć zgłaszają się bezpośrednio do Z-cy Dyrektora ds. dydaktycznych mgr Hanny Wesołowskiej-Szprady do dnia 30.03.2023.

Student, który nie zgłosi się w/w terminie ma obowiązek uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego.

UWAGA! Osiągnięcia uzyskane na studiach I stopnia nie są przepisywane na II stopień studiów.

 

Zajęcia ukierunkowane

Na zajęcia z badmintona, łyżwiarstwa, tenisa, tenisa stołowego, wspinaczki sportowej, jogi, treningu rowerowego studenci winni posiadać swój sprzęt (łyżwy, rakiety, buty wspinaczkowe, mata, rower).

 

Zapisy na zajęcia gimnastyki kompensacyjno-korekcyjnej (ćwiczenia rehabilitacyjne)

 

Na zajęcia gimnastyki kompensacyjno-korekcyjnej (ćwiczenia rehabilitacyjne) zapisują się studenci, posiadający: przeciwwskazania zdrowotne do uczestnictwa w zajęciach WF, orzeczenie o niepełnosprawności lub skierowanie na rehabilitację.

Studenci posiadający długoterminowe zwolnienia lekarskie (semestralne lub roczne) zapisują się elektronicznie na zajęcia teoretyczne.

 

Sekcje Akademickiego Związku Sportowego

Studenci, którzy aktualnie trenują w klubach sportowych, lub wyczynowo uprawiali sport powinni bezpośrednio zgłaszać się do trenerów sekcji w pierwszym tygodniu zajęć dydaktycznych. Te osoby nie muszą zapisywać się na zajęcia WF przez Internet. Wykaz sekcji sportowych znajduje się na stronie https://azs.ug.edu.pl/

Treningi sekcji KU AZS UG rozpoczynają się od 20.02.2023 i mogą na nie uczęszczać wszyscy studenci już od pierwszego roku studiów, bez względu na termin rozpoczęcia obligatoryjnych zajęć wf.

Studenci trenujący wyczynowo dyscypliny sportowe nieujęte w wykazie sesji KU AZS UG powinni skontaktować się bezpośrednio z Z-cą Dyrektora ds. sportowych mgr Tomaszem Aftańskim (e-mail: Tomasz.Aftanski@ug.edu.pl ) do 30.03.2023.

Zespół Pieśni i Tańca JANTAR

Udział w zajęciach Zespołu Pieśni i Tańca JANTAR zalicza obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego.

 

 

Załącznik: 
ZałącznikWielkość
PDF icon regulamin_elektronicznych_zapisow_2022_2023_l.pdf128.08 KB