Elektroniczne zapisy na zajęcia wychowania fizycznego - semestr letni 2018/2019 | Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu

Elektroniczne zapisy na zajęcia wychowania fizycznego - semestr letni 2018/2019

Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 19 lutego 2019 roku, 6:26

Elektroniczne zapisy na zajęcia wychowania fizycznego

https://ps.ug.edu.pl

 

Zapisy rozpoczną się 18.02.2019 o godz.20:00 i trwać będą do 19.02.2019 do godz. 24:00

Studenci I roku studiów licencjackich stacjonarnych n/w kierunków:

 1. Administracja
 2. Bioinformatyka
 3. Biologia
 4. Biologia medyczna
 5. Biotechnologia
 6. Bezpieczeństwo narodowe
 7. Cultural Communication
 8. Chemia
 9. Dyplomacja
 10. Dziennikarstwo
 11. Ekonomia
 12. Filologia angielska spec. translatoryczna
 13. Filologia klasyczna
 14. Filozofia
 15. Finanse i Rachunkowość
 16. Fizyka
 17. Fizyka medyczna
 18. Genetyka i biologia eksperymentalna
 19. Geologia
 20. Informatyka
 21. Informatyka i ekonometria
 22. Kryminologia
 23. Logopedia
 24. Matematyka
 25. Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze
 26. Oceanografia
 27. Ochrona środowiska
 28. Podatki i doradztwo podatkowe
 29. Politologia
 30. Slawistyka
 31. Zarządzanie

 

 

Studenci I roku studiów magisterskich uzupełniających stacjonarnych n/w kierunków:

 

 1. Amerykanistyka

 

Studenci I roku studiów magisterskich  stacjonarnych n/w kierunków:

 1. Psychologia

 

Studenci I roku studiów inżynierskich n/w kierunków:

 1. Biznes chemiczny

 

Studenci II roku studiów licencjackich stacjonarnych n/w kierunków:

 1. Archeologia
 2. Bezpieczeństwo jądrowe
 3. Etnologia
 4. European Business Administration
 5. Historia sztuki
 6. Modelowanie matematyczne

 

 

Studenci II roku studiów magisterskich uzupełniających stacjonarnych n/w kierunków:

 1. Filologia polska
 2. Fizyka medyczna
 3. Lingwistyka stosowana

Studenci III roku studiów magisterskich

 1. Prawo stacjonarne i wieczorowe
 2. Psychologia

 

zapisują się elektronicznie na zajęcia wychowania fizycznego na semestr letni w roku akademickim 2018/2019

 

Studenci, którzy nie zapiszą się elektronicznie z powodu braku miejsc, terminów, zaliczają zajęcia wychowania fizycznego w ramach różnic programowych, długu punktowego, mają obowiązek zgłosić się w terminie: 22.02.2019 w godz. 9:00-16:30 na salę gimnastyczną przy ul. Bażyńskiego 1a w Gdańsku, w celu zapisania się do grupy wychowania fizycznego.

Studenci ubiegający się o przepisanie osiągnięć z wychowania fizycznego (posiadający zaliczenie i punkty ECTS za realizację przedmiotu w ramach tego samego poziomu studiów) mają obowiązek zgłosić się do swojego prowadzącego do dnia 15.03.2019. Jest to termin nieprzekraczalny ze względu na kontrolę liczebności grup zajęciowych.

Student, który nie zgłosi się w/w terminie ma obowiązek uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego.

UWAGA! Osiągnięcia uzyskane na studiach I stopnia nie są przepisywane na II stopień studiów.

 

Zajęcia ukierunkowane

Na zajęcia z badmintona, łyżwiarstwa, tenisa, tenisa stołowego, wspinaczki sportowej studenci winni posiadać swój sprzęt (łyżwy, rakiety, piłeczki, lotki, buty wspinaczkowe).

 

Zapisy na zajęcia gimnastyki kompensacyjno-korekcyjnej (ćwiczenia rehabilitacyjne)

Na zajęcia zapisują się studenci, którzy:

- posiadają skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu lub specjalisty

- mają problemy zdrowotne uniemożliwiające aktywny udział w zajęciach WF

Student zapisu dokonuje osobiście u prowadzącego na zajęciach zgodnie z planem zajęć, podanym na stronie www.sport.ug.edu.pl.

 

Studenci posiadający długoterminowe zwolnienia lekarskie uczestniczą w zajęciach teoretycznych. Student zapisu dokonuje osobiście u prowadzącego na zajęciach zgodnie z planem zajęć, podanym na stronie www.sport.ug.edu.pl.

 

Sekcje Akademickiego Związku Sportowego

Studenci, którzy aktualnie trenują w klubach sportowych, lub wyczynowo uprawiali sport powinni bezpośrednio zgłaszać się do trenerów sekcji w pierwszym tygodniu zajęć dydaktycznych. Te osoby nie muszą zapisywać się na zajęcia WF przez Internet. Wykaz sekcji sportowych znajduje się na stronie http://azs.univ.gda.pl/

Treningi sekcji KU AZS UG rozpoczynają się od 18.02.2019 i mogą na nie uczęszczać wszyscy studenci już od pierwszego roku studiów, bez względu na termin rozpoczęcia obligatoryjnych zajęć wf.

 

Zespół Pieśni i Tańca JANTAR

Udział w zajęciach Zespołu Pieśni i Tańca JANTAR zalicza obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego.

 

Zajęcia ropoczynają się od 19.02.2019.

 

Załącznik: 
ZałącznikWielkość
PDF icon regulamin_elektronicznych_zapisow_2018_2019_l.pdf275.05 KB