fbpx Zajęcia wychowania fizycznego dla studentów kierunku Pedagogika wczesnej edukacji L3 | Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu

Jesteś tutaj

Zajęcia wychowania fizycznego dla studentów kierunku Pedagogika wczesnej edukacji L3

Zajęcia wychowania fizycznego dla studentów kierunku Pedagogika wczesnej edukacji L3

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 7 marca 2019 roku, 13:01

STUDENCI STUDIÓW NIESTACJONARNYCH

                                                                                                                             PEDAGOGIKA WCZESNEJ EDUKACJI L3

 

2.03.2019 godz. 14.45-17.00  [3 godz.] sobota

 

16.03.2019 godz. 13.00-16.00  [4 godz.] sobota

 

2.06.2019  godz. 9.00-12.15  [4 godz.] niedziela

 

 

Prowadząca:

- ćwiczenia siłowe, ul. Bażyńskiego 6 - dr Beata Rogo

- gry zespołowe, ul. Bażyńskiego 1a - mgr Jerzy Zarubin

- nordic walking, ul. Bażyńskiego 1a - mgr Robert Budnik

 

 

           

Studenci zapisują się na zajęcia bezpośrednio u prowadzącego. Obowiązuje strój sportowy.

Zajęcia wychowania fizycznego są obligatoryjne.

 

Warunki zaliczenia:

•       Aktywny udział w zajęciach

Inne formy zaliczenia zajęć:

•       Uczestnictwo w 2 imprezach sportowych zorganizowanych przez Studium WFiS UG i Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego UG;

•       Uczestnictwo w treningach sekcji KU AZS UG;

•       Posiadanie klasy sportowej (mistrzowskiej, I lub II klasy), udokumentowanej przez dany związek sportowy;

•       Reprezentowanie Uczelni w Akademickich Mistrzostwach Polski.