fbpx Zajęcia wychowania fizycznego dla studentów kierunku Iberystyka L3 | Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu

Jesteś tutaj

Zajęcia wychowania fizycznego dla studentów kierunku Iberystyka L3

Zajęcia wychowania fizycznego dla studentów kierunku Iberystyka L3

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 7 marca 2019 roku, 13:00

STUDENCI STUDIÓW NIESTACJONARNYCH

                                                                                                                                   IBERYSTYKA L3   18 godz.

 

23.02.2019             15.00 – 16.30 wykład

16.03. 2019           15.00 – 18.00

06.04.2019            15.00 – 18.00

27.04.2019            15.00 – 18.00

18.05.2019            15.00 – 18.00

 

 

Grupy zajęciowe :

 1. ćwiczenia siłowe, ul. Bażyńskiego 6, mgr Hanna Wesołowska-Szprada

 

Studenci zapisują się na zajęcia bezpośrednio u prowadzącego. Obowiązuje strój sportowy.

Zajęcia wychowania fizycznego są obligatoryjne.

 

Warunki zaliczenia:

•       Aktywny udział w zajęciach

Inne formy zaliczenia zajęć:

•       Uczestnictwo w 2 imprezach sportowych zorganizowanych przez Studium WFiS UG i Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego UG;

•       Uczestnictwo w treningach sekcji KU AZS UG;

•       Posiadanie klasy sportowej (mistrzowskiej, I lub II klasy), udokumentowanej przez dany związek sportowy;

•       Reprezentowanie Uczelni w Akademickich Mistrzostwach Polski.