fbpx Zajęcia wychowania fizycznego dla studentów kierunku Psychologia | Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu

Jesteś tutaj

Zajęcia wychowania fizycznego dla studentów kierunku Psychologia

Zajęcia wychowania fizycznego dla studentów kierunku Psychologia

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 7 marca 2019 roku, 13:00

STUDENCI STUDIÓW NIESTACJONARNYCH

PSYCHOLOGIA

Terminy zjazdów:

 17.03.2019             13.15 – 15.30 

 13.04.2019             13.15 – 15.30 

 19.05.2019             10.00 – 13.00 

 01.06. 2019            10.00 – 13.00 

 

 

Grupy zajęciowe:

1. siłownia K, ul. Bażyńskiego 6 - mgr Hanna Wesołowska-Szprada

2. gry, ul. Bażyńskiego 1a - mgr Wojciech Oleszkiewicz

3.  nordic walking, ul. Bażyńskiego 1a - mgr Robert Budnik

4.  siłownia M, ul. Bażyńskiego 1a - mgr Jerzy Zarubin

 

Studenci zapisują się na zajęcia bezpośrednio u prowadzącego. Obowiązuje strój sportowy.

Zajęcia wychowania fizycznego są obligatoryjne.

 

Warunki zaliczenia:

•       Aktywny udział w zajęciach

Inne formy zaliczenia zajęć:

•       Uczestnictwo w 2 imprezach sportowych zorganizowanych przez Studium WFiS UG i Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego UG;

•       Uczestnictwo w treningach sekcji KU AZS UG;

•       Posiadanie klasy sportowej (mistrzowskiej, I lub II klasy), udokumentowanej przez dany związek sportowy;

•       Reprezentowanie Uczelni w Akademickich Mistrzostwach Polski.