fbpx Elektroniczne zapisy na zajęcia wychowania fizycznego - semestr zimowy 2020/2021 | Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu

Jesteś tutaj

Elektroniczne zapisy na zajęcia wychowania fizycznego - semestr zimowy 2020/2021

Elektroniczne zapisy na zajęcia wychowania fizycznego - semestr zimowy 2020/2021

Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 1 października 2020 roku, 11:01

Zapisy rozpoczną się 05.10.2020 o godz.20:00 i trwać będą do 11.10.2020 do godz. 24:00

Studenci I roku studiów licencjackich stacjonarnych n/w kierunków:

 1. Administracja
 2. Akwakultura
 3. Dziennikarstwo
 4. Finanse i Rachunkowość spec. Financial Analyst
 5. Gospodarka wodna
 6. Intercultural and Business Relations in Europe
 7. Kryminologia
 8. Podatki i doradztwo podatkowe

 

Studenci I roku studiów magisterskich stacjonarnych

 1. Psychologia

 

 

Studenci II roku studiów licencjackich stacjonarnych n/w kierunków:

 1. Amerykanistyka
 2. Archeologia
 3. Bezpieczeństwo jądrowe
 4. Bezpieczeństwo narodowe
 5. Biologia
 6. Biologia medyczna
 7. Bioinformatyka
 8. Biotechnologia
 9. Chemia
 10. Cultural Comunication
 11. Criminology and criminal justice
 12. Dyplomacja
 13. Ekonomia
 14. Etnologia
 15. Etnofilologia kaszubska
 16. Filologia angielska
 17. Filologia germańska
 18. Filologia klasyczna
 19. Filologia polska
 20. Filologia romańska
 21. Filologia rosyjska
 22. Filozofia
 23. Finanse i Rachunkowość bez spec. Financial Analyst
 24. Fizyka
 25. Fizyka medyczna
 26. Genetyka
 27. Geografia
 28. Geologia
 29. Gospodarka przestrzenna
 30. Historia
 31. Historia sztuki
 32. Iberystyka
 33. Informatyka (profil ogólnoakademicki, profil praktyczny)
 34. Informatyka I ekonometria
 35. Krajoznawstwo i turystyka
 36. Kulturoznawstwo
 37. Lingwistyka stosowana
 38. Logopedia
 39. Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze
 40. Niemcoznawstwo
 41. Ochrona środowiska
 42. Ochrona zasobów przyrodniczych
 43. Oceanografia
 44. Pedagogika
 45. Politologia
 46. Praca socjalna
 47. Religioznawstwo
 48. Rosjoznawstwo
 49. Sinologia
 50. Skandynawistyka
 51. Slawistyka
 52. Socjologia
 53. Studia bałkańskie
 54. Studia wschodnie
 55. Wiedza o filmie
 56. Wiedza o teatrze
 57. Zarządzanie
 58. Zarządzanie instytucjami służby zdrowia

 

 

Studenci II roku studiów magisterskich uzupełniających stacjonarnych n/w kierunków:

 1. Dziennikarstwo

 

 

Studenci II roku studiów inżynierskich kierunku Biznes chemiczny.

Studenci II roku studiów magisterskich stacjonarnych:

 1. Pedagogika specjalna
 2. Prawo stacjonarne

 

 

 

Studenci III roku

 1. Prawo stacjonarne

Zapisują się elektronicznie na zajęcia wychowania fizycznego na semestr zimowy w roku akademickim 2020/2021

 

 

Studenci, którzy nie zapiszą się elektronicznie z powodu braku miejsc, terminów, zaliczają zajęcia wychowania fizycznego w ramach różnic programowych, długu punktowego, mają obowiązek zgłosić się mailowo (zapisywf@ug.edu.pl) w terminie 12-16.10.2020, w celu zapisania się do grupy wychowania fizycznego.

Studenci ubiegający się o przepisanie osiągnięć z wychowania fizycznego (posiadający zaliczenie i punkty ECTS za realizację przedmiotu w ramach tego samego poziomu studiów) mają obowiązek zgłosić się do swojego prowadzącego do dnia 30.10.2020. Jest to termin nieprzekraczalny ze względu na kontrolę liczebności grup zajęciowych.

Student, który nie zgłosi się w/w terminie ma obowiązek uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego.

UWAGA! Osiągnięcia uzyskane na studiach I stopnia nie są przepisywane na II stopień studiów.

 

Zajęcia ukierunkowane

Na zajęcia z badmintona, łyżwiarstwa, tenisa, tenisa stołowego, wspinaczki sportowej, jogi, treningu rowerowego studenci winni posiadać swój sprzęt (łyżwy, rakiety, piłeczki, lotki, buty wspinaczkowe, mata, rower).

 

Zapisy na zajęcia gimnastyki kompensacyjno-korekcyjnej (ćwiczenia rehabilitacyjne)

Na zajęcia gimnastyki kompensacyjno-korekcyjnej (ćwiczenia rehabilitacyjne) zapisują się studenci, posiadający przeciwwskazania zdrowotne do uczestnictwa w zajęciach WF lub posiadają orzeczenie o niepełnosprawności.

 

Studenci posiadający długoterminowe zwolnienia lekarskie (semestralne lub roczne) uczestniczą w zajęciach teoretycznych, które w semestrze zimowym będą prowadzone w formie e-learningu

 

Sekcje Akademickiego Związku Sportowego

Studenci, którzy aktualnie trenują w klubach sportowych, lub wyczynowo uprawiali sport powinni bezpośrednio zgłaszać się do trenerów sekcji w pierwszym tygodniu zajęć dydaktycznych. Te osoby nie muszą zapisywać się na zajęcia WF przez Internet. Wykaz sekcji sportowych znajduje się na stronie http://azs.univ.gda.pl/

Treningi sekcji KU AZS UG rozpoczynają się od 05.10.2020 i mogą na nie uczęszczać wszyscy studenci już od pierwszego roku studiów, bez względu na termin rozpoczęcia obligatoryjnych zajęć wf.

 

Zespół Pieśni i Tańca JANTAR

Udział w zajęciach Zespołu Pieśni i Tańca JANTAR zalicza obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego.

 

Załącznik: