fbpx Historia | Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu

Jesteś tutaj

Historia

Historia

Centrum WFiS
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 16 grudnia 2020 roku, 9:57

Kultura fizyczna (wychowanie fizyczne, sport, rekreacja i rehabilitacja) stanowi jeden z głównych czynników wszechstronnego rozwoju młodego człowieka. Odgrywa coraz to większą rolę w życiu współczesnym, jako element wychowania wszechstronnie i harmonijnie rozwiniętej osobowości, kultury czasu wolnego i jako forma racjonalnego wypoczynku po nauce i pracy. Kultura fizyczna winna być integralnym i ważnym elementem ogólnego programu szkoły wyższej w sferze edukacji i wykształcenia, składnikiem przygotowania młodzieży akademickiej do funkcji zawodowych i pełnienia odpowiedzialnych ról społecznych. Rozwój wszelkich form kultury fizycznej powinien być zatem przedmiotem stałej troski i zainteresowania władz uczelni. Jednostkami świadczącymi usługi z zakresu kultury fizycznej w Uniwersytecie Gdańskim są: Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu (CWFiS) oraz Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego (KU AZS).

Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu jest jednostką międzywydziałową powołaną do organizacji i rozwijania działalności dydaktycznej w zakresie wychowania fizycznego, sportu, rekreacji ruchowej i rehabilitacji dla studentów, uczestników studiów doktoranckich oraz pracowników Uniwersytetu Gdańskiego

1.1. Historia powstania Studium Wychowania Fizycznego (SWF) Uniwersytetu Gdańskiego (przekształcone później w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu na mocy zarządzenia nr 21 z 1974 Ministrów: Kultury i Sztuki, Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Żeglugi2,następnie Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 22 lutego 2018w Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu3) utworzono 1 października 1970 roku w wyniku połączenia SWF Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku, Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie i Wyższego Studium Nauczycielskiego w Gdańsku. Kierownikiem Studium został mgr Franciszek Rechowicz, zastępcą mgr Zygmunt Pona, kadrę stanowili zaś mgr Alicja Bereśniewicz, mgr Wanda Borne, mgr Kazimierz Domżalski, mgr Sabina Główczyk, mgr Wanda Jasińska mgr Róża Kuczkowska, mgr Hanna Miadełko, mgr Grzegorz Perski, mgr Jadwiga Szymańska, mgr Krystyna Zembik. Kadra SWF w roku 1970Źródło: Archiwum CWFiS Bazę do realizacji programu kultury fizycznej stanowiły sale sportowe zlokalizowane przy Rektoracie w Gdańsku -Oliwie przy ul. Bażyńskiego 1 A, Wydziale Ekonomiki Produkcji w Sopocie przy ul. Armii Czerwonej (obecnie Krajowej), Wyższym Studium Nauczycielskim w Gdańsku-Oliwie przy ul. Krzywoustego i Gdańsku przy ul. Kładki oraz Instytucie Chemii w Gdańsku-Wrzeszczu przy ul. Sobieskiego.

1.2. Kierownictwo Centrum WFiS (Studium WFiS, Studium WF)Funkcje kierownika/dyrektora SWF, SWFiS, CWFiS w poszczególnych latach pełnili:

mgr Franciszek Rechowicz 1970 – 1972

mgr Alicja Bereśniewicz 1972 – 1980

mgr Michał Bidas 1980 – 1983

mgr Bogusław Zaremba 1983 – 1984

mgr Tadeusz Mieszczański 1984 –1990

mgr Bogusław Zaremba 1990 – 1993

dr Henryk Wyciszkiewicz 1993 – 2002

dr Jan Patok 2002 – obecnie

 

1.3. Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu obecnie do głównych obecnie zadań Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu należy realizacja programu wychowania fizycznego, sportu i rekreacji, propagowanie idei aktywności fizycznej i sportowej, objęcie jak największej liczby studentów zajęciami przygotowującymi do podjęcia w przyszłości kontynuowania ćwiczeń fizycznych. Działalnością dydaktyczną objęto zajęcia obligatoryjne, fakultatywne, zajęcia sportowe w ramach sekcji KU AZS UG, zajęcia rehabilitacyjne i obozownictwo. Celem zajęć jest podniesienie ogólnej sprawności fizycznej, umiejętności technicznych i taktycznych w wybranych dyscyplinach sportu. Ofertę dydaktyczną stanowią grupy ćwiczebne ogólnorozwojowe oraz specjalistyczne w dyscyplinach: koszykówce, siatkówce, pływaniu, samoobronie, fitnessie, futsalu, badmintonie, tenisie, tenisie stołowym, ćwiczeniach siłowych, łyżwiarstwie, nordic walkingu, wspinaczce sportowej, atletyce terenowej, bieganiu, karate, pilatesie, stretchingu, piłce nożnej, narciarstwie, jeździe rowerowej, żeglarstwie. Studentom z orzeczeniem o niepełnosprawności proponuje się obozy rehabilitacyjne, (obóz narciarski w Białce Tatrzańskiej, obóz wędrowny w Zakopanem), oraz cykliczne weekendowe warsztaty rehabilitacyjne w Cetniewie, całoroczne zajęcia na basenie, sali rehabilitacyjnej i odnowie biologicznej, których celem jest poprawa stanu zdrowia, aktywacja układu odpornościowego poprzez stosowanie zabiegów fizyko-i kinezoterapeutycznych, poprawa sprawności ogólnej i specjalistycznej, integracja w grupie. Studentom chcących doskonalić swoje umiejętności w dyscyplinach nie ujętych w obowiązkowym programie wychowania fizycznego, CWFiS organizuje kursy nauki i doskonalenia gry w tenisie, obozy narciarskie w Białce Tatrzańskiej, wędrówki żeglarskie po Wielkich Jeziorach Mazurskich. Słuchaczom Uniwersytetu III Wieku proponuje się zajęcia ruchowe w formie: gimnastyki ogólnousprawniającej, stretchingu, pilatesu, jogi, ćwiczeń siłowych. Pracownikom Uniwersytetu Gdańskiego organizuje się zajęcia sportowo-rekreacyjne w dyscyplinach: pływanie, ćwiczenia rehabilitacyjne, ćwiczenia siłowe, gry zespołowe, fitness, nauka gry w tenisa, odnowa biologiczna, nauka jazdy na nartach. W okresie wakacji letnich organizowane są dla dzieci zajęcia sportowo-rekreacyjne „ Aktywny Uniwerek”. W Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu prowadzono badania naukowe na temat zachowań zdrowotnych i sprawności fizycznej studentów.