fbpx Historia | Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu

Historia | Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu

Historia

Studium WFiS
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 28 sierpnia 2014 roku, 9:46

Kultura fizyczna (wychowanie fizyczne, sport, rekreacja i rehabilitacja) stanowi jeden z głównych czynników wszechstronnego rozwoju młodego człowieka. Odgrywa coraz to większą rolę w życiu współczesnym, jako element wychowania wszechstronnie i harmonijnie rozwiniętej osobowości, kultury czasu wolnego i jako forma racjonalnego wypoczynku po nauce i pracy. Kultura fizyczna winna być integralnym i ważnym elementem ogólnego programu szkoły wyższej w sferze edukacji i wykształcenia, składnikiem przygotowania młodzieży akademickiej do funkcji zawodowych i pełnienia odpowiedzialnych ról społecznych. Rozwój wszelkich form kultury fizycznej powinien być zatem przedmiotem stałej troski i zainteresowania władz uczelni.

Jednostkami świadczącymi usługi z zakresu kultury fizycznej w Uniwersytecie Gdańskim są: Studium Wychowania Fizycznego i Sportu (SWFiS) oraz Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego (KU AZS).

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu jest jednostką międzywydziałową powołaną do organizacji i rozwijania działalności dydaktycznej w zakresie wychowania fizycznego, sportu, rekreacji ruchowej i rehabilitacji dla studentów, uczestników studiów doktoranckich oraz pracowników Uniwersytetu Gdańskiego.

Studium Wychowania Fizycznego (SWF) Uniwersytetu Gdańskiego (przekształcone później w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu na mocy zarządzenia nr. 21 z 1974 Ministrów: Kultury i Sztuki, Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Żeglugi) utworzono 1 października 1970 roku w wyniku połączenia SWF Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku, Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie i Wyższego Studium Nauczycielskiego w Gdańsku. Kierownikiem Studium został mgr Franciszek Rechowicz, zastępcą mgr Zygmunt Pona, kadrę dydaktyczną stanowili zaś mgr Alicja Bereśniewicz, mgr Wanda Borne, mgr Kazimierz Domżalski, mgr Sabina Główczyk, mgr Wanda Jasińska mgr Róża Kuczkowska, mgr Hanna Miadełko, mgr Grzegorz Perski, mgr Jadwiga Szymańska i mgr Krystyna Zembik.

Bazę do realizacji programu kultury fizycznej stanowiły sale sportowe zlokalizowane przy Rektoracie w Gdańsku - Oliwie przy ul. Bażyńskiego 1 A, Wydziale Ekonomiki Produkcji w Sopocie przy ul. Armii Czerwonej (obecnie Krajowej), Wyższym Studium Nauczycielskim w Gdańsku-Oliwie przy ul. Krzywoustego i Gdańsku przy ul. Kładki oraz Instytucie Chemii w Gdańsku-Wrzeszczu przy ul. Sobieskiego.

Kierownictwo Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

1970 r. mgr Rechowicz Franciszek 1970 – 1972
1972 r. mgr Bereśniewicz Alicja 1972 – 1980
1980 r. mgr Bidas Michał 1980 – 1983
1983 r. mgr Zaremba Bogusław 1983 – 1984
1984 r. mgr Mieszczański Tadeusz 1984 – 1990
1990 r. mgr Zaremba Bogusław 1990 – 1993
1993 r. dr Wyciszkiewicz Henryk 1993 – 2002
2002 r. dr Patok Jan 2002 –