Dydaktyka | Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu

Dydaktyka

Studium WFiS
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 28 sierpnia 2014 roku, 9:05

W ramach swojej działalności Studium Wychowania Fizycznego i Sportu organizuje zajęcia z wychowania fizycznego w formie obligatoryjnej i fakultatywnej. Zajęcia obligatoryjne obejmują studentów I, II i III roku. Decyzję o zakresie obligatoryjności zajęć wychowania fizycznego podejmują Rady Wydziałów.