fbpx Dydaktyka | Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu

Dydaktyka | Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu

Dydaktyka

Studium WFiS
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 30 sierpnia 2018 roku, 10:50

W ramach swojej działalności Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu organizuje zajęcia z wychowania fizycznego w formie obligatoryjnej i fakultatywnej. Zajęcia obligatoryjne obejmują studentów I, II i III roku. Decyzję o zakresie obligatoryjności zajęć wychowania fizycznego podejmują Rady Wydziałów.