fbpx Regulamin Sekcji Sportu Osób z Niepełnosprawnościami AZS UG | Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu

Jesteś tutaj

Regulamin Sekcji Sportu Osób z Niepełnosprawnościami AZS UG

Regulamin Sekcji Sportu Osób z Niepełnosprawnościami AZS UG

Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 29 września 2022 roku, 9:30

Regulamin Ogólny:

I. CEL

1. Aktywizacja osób z niepełnosprawnościami poprzez sport oraz działalność w Akademickim Związku Sportowym.

2. Upowszechnianie i propagowanie sportu osób z niepełnosprawnościami.

3. Zapoznanie i wdrażanie paraolimpijskich dyscyplin sportu.

4. Integracja osób z niepełnosprawnościami poprzez sport.

5. Promowanie uczelni oraz klubu AZS UG

6. Popularyzacja aktywnego wypoczynku, wśród osób z niepełnosprawnościami.

 

II. ZASADY ORGANIZACJI

1. W sekcji Sportu Osób z Niepełnosprawnościami AZS UG mogą uczestniczyć studenci, doktoranci i pracownicy Uniwersytetu Gdańskiego z różnymi schorzeniami (posiadający ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub zaświadczenie lekarskie potwierdzające posiadaną dysfunkcję)

2. Obowiązkiem każdego członka sekcji klubu AZS jest posiadanie aktualnej legitymacji członkowskiej

3. W ramach treningów studenci przygotowują się do startów w Integracyjnych Mistrzostwa Polski AZS w różnych dyscyplinach, m.in. badminton, boccia, goalball, szachy, bowling, bilard, pływanie, strzelectwo, tenis stołowy, itd. W zależności od zainteresowań możliwe są też inne dyscypliny.

4. Treningi sekcji odbywają się na obiektach sportowych Uniwersytetu Gdańskiego oraz obiektach zewnętrznych m.in. pływalnia, bowling, kręgle, strzelnica, itp.

5. Wszystkie treningi odbywają się tylko i wyłącznie w obecności trenera/ instruktora prowadzącego zajęcia, podczas których osoba z niepełnosprawnością może korzystać z pomocy własnego asystenta, lub asystenta sportowego.

6. Każdy członek sekcji delegowany na zawody sportowe bądź obozy ma obowiązek reprezentować Uniwersytet Gdański.